Ouderen ervaren momenteel minder beperkingen in hun dagelijkse activiteiten in vergelijking met twintig jaar geleden.

Meer nieuws

Recente cijfers tonen aan dat thuiswonende 75-plussers minder beperkingen ervaren in hun dagelijkse activiteiten in vergelijking met twintig jaar geleden. Vooral het traplopen en buitenshuis verplaatsen blijken minder moeite te kosten voor deze leeftijdsgroep. Het CBS meldt dat deze positieve trend vooral zichtbaar is bij 75- tot 85-jarigen, terwijl het niveau van beperkingen onder 85-plussers relatief stabiel blijft.

Uit de Gezondheidsenquête van het CBS blijkt dat het aandeel thuiswonende 75-plussers dat beperkt is in tenminste één dagelijkse activiteit is afgenomen. In de periode 2018-2022 gaf gemiddeld 23 procent van deze groep aan beperkingen te ervaren, in tegenstelling tot ongeveer 30 procent in eerdere jaren. Deze positieve ontwikkeling is met name merkbaar bij 75- tot 85-jarigen, waar het percentage mensen met dagelijkse beperkingen rond 2020 daalde naar 17 procent.

Traplopen blijft een uitdaging voor veel ouderen, waarbij 19 procent van de 75-plussers aangaf moeite te hebben met deze activiteit in 2020. Verplaatsingen buitenshuis (11 procent) en baden of douchen (8 procent) behoren ook tot de activiteiten waar beperkingen vaker voorkomen. Niet verrassend neemt de mate van beperkingen toe met de leeftijd, waarbij 85-plussers ongeveer drie keer vaker beperkingen ervaren dan hun leeftijdsgenoten van 75 tot 85 jaar.

Vrouwen ervaren over het algemeen vaker beperkingen dan mannen, vooral bij reumatische aandoeningen. Ondanks dat het aandeel beperkten bij 85-plussers in de afgelopen twintig jaar stabiel bleef, toont de daling onder 75- tot 85-jarigen aan dat er een positieve verschuiving is in de zelfstandigheid van deze groep.