Zorg voor kwetsbare mensen steeds meer onder druk

Meer nieuws
Cardiology

Het afgelopen jaar was het voor zorgkantoren steeds lastiger om kwetsbare mensen op tijd te bemiddelen naar gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg of langdurige geestelijke gezondheidszorg. Meer regionale samenwerking door de verschillende sectoren en beter inzicht in hoe mensen instromen in de zorg die vergoed wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg moet deze zorg toegankelijk houden.

In de meeste gevallen lukt het zorgkantoren om cliënten tijdig aan passende Wlz-zorg te helpen maar de NZa ziet dat het steeds lastiger wordt. De NZa verwacht dat zorgkantoren specifieker rapporteren welke knelpunten zij tegenkomen bij het tijdig vinden van passende zorg voor Wlz-cliënten. Daarnaast is het aan te raden dat zorgkantoren het inzicht in de wachtlijsten verder vergroten. Zo krijgen zij situaties waar mensen urgente zorg nodig hebben beter in beeld.

Zorgkantoren verrichten op regionaal niveau al de nodige inspanningen om knelpunten op te lossen. We zagen veel succesvolle, regionale initiatieven in samenwerking met bijvoorbeeld Wlz-zorgaanbieders, gemeenten, ziekenhuizen en wijkverpleging. De NZa ziet graag dat er bij deze samenwerkingen duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze afspraken moeten leiden tot oplossingen voor eerder genoemde knelpunten en een verbeterde toegankelijkheid van de Wlz-zorg. Zo sluit de zorg die mensen ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning beter aan op de Wlz-zorg en vallen mensen niet tussen wal en schip.

bron: nza.nl